Đào tạo
  • Tập huấn phòng chống HIV/STIs

Trung tâm phát triển cộng đồng và trẻ em (CDECC) đã tổ chức nhiều khóa tập huấn phòng chống HIV/STIs, kỹ năng truyền thông phòng chống HIV/STIs cho cộng đồng và doanh nghiệp.

Các khóa tập huấn đã nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống HIV/STIs trên cơ sở đó góp phần quan trọng vào việc thay đổi hành vi phòng chống HIV/STIs.

  • Tập huấn về bình đẳng giới

Trung tâm phát triển cộng đồng và trẻ em (CDECC) đã tổ chức và tham gia giảng dạy nhiều khóa tập huấn về Luật bình đẳng giới, Lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển, phòng chống bạo lực giới.

CDECC đã phối hợp với nhiều Bộ, ngành, địa phương như: Bộ kế hoạch & đầu tư, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc miền núi, Sở LĐTBXH (tỉnh Tuyên Quang, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Giang, Thanh Hóa);  Ban vì sự tiến bộ phụ nữ  tỉnh Đăk Lắk, tỉnh Kon Tum, tỉnh Sơn La, tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Bạch Mai, …tập huấn về bình đẳng giới và lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển.

  • Đào tạo kỹ năng giao tiếp

Trung tâm phát triển cộng đồng và trẻ em (CDECC) đã tổ chức và tham gia giảng dạy nhiều khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp cho cán bộ công chức; cho trẻ em & vị thành niên.

Các khóa tập huấn đã chia sẻ kiến thức, kỹ năng, những trải nghiệm dẫn tới thành công trong quá trình hội nhập và phát triển.


Newer news items:

 

MC - CDECC Tư Vấn PC.HIV

Họ tên:

Email:

Tiêu đề :

THỜI TIẾT


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu