Thực tập sinh

CDECC đã và sẽ tiếp nhận sinh viên thuộc ngành Xã hội học, Công tác xã hội, Tâm lý học, Y tế công cộng của một số trường đại học, cao đẳng:

- Trường Đại học KHXHNV - Đại học quốc gia Hà Nội

- Trường Đại học Công Đoàn

- Trường Đại học Y tế công cộng

 

MC - CDECC Tư Vấn PC.HIV

Họ tên:

Email:

Tiêu đề :

THỜI TIẾT


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu