ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC

 

Cán bộ của CDECE đều có trình độ đại học trở lên, trong đó có 01 Giáo sư, 03 tiến sỹ, 05 thạc sỹ. Đội ngũ cán bộ thuộc các lĩnh vực xã hội học, tâm lý, luật học, y học,… Cán bộ của CDECE có trình độ, năng lực, kinh nghiệm, nhiệt huyết với hoạt động y tế công cộng; giới, gia đình và trẻ em; môi trường và phát triển với mục tiêu: Phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp của cộng đồng!

 

BAN GIÁM ĐỐC

 

- Giám đốc: GS.TKH. Nguyễn Cương

- Phó Giám đốc: Ths. Nguyễn Văn Đoàn

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 


 

 

 

 

 
Chức năng

Căn cứ Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-449 ngày 27/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ, CDECE có chức năng hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau:

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo vệ phát triển cộng đồng, môi trường và các vấn đề có liên quan;

- Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, đánh giá, quan trắc, thông tin, truyền thông, tư vấn, tổ chức hội thảo khoa học; xây dựng mô hình ứng dụng; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; các chương trình/dự án bảo vệ phát triển cộng đồng, môi trường và các vấn đề có liên quan;

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.

 

 

 
Các bài viết khác...
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Trang 1 / 2

MC - CDECC Tư Vấn PC.HIV

Họ tên:

Email:

Tiêu đề :

THỜI TIẾT


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu