Thực tập sinh & Tình nguyện viên
Tình nguyện viên

CDECC đã và sẽ tiếp tục đón nhận tình nguyện viên của một số trường đại học, cao đẳng, THPT, THPTCS và tình nguyện viên nước ngoài tham gia một số hoạt động phát triển cộng đồng và bảo vệ trẻ em

 

TNV 1

Ms. Ashley Cheryl Melsted dạy tiếng anh cho trẻ em 

 

PIC 4625

Ms. Rose hướng dẫn trẻ học tiếng anh

 

 A3-phat tai lieu-SKXH

Tình nguyện viên tham gia sự kiện xã hội phòng chống HIV/AIDS

 

 
Thực tập sinh

CDECC đã và sẽ tiếp nhận sinh viên thuộc ngành Xã hội học, Công tác xã hội, Tâm lý học, Y tế công cộng của một số trường đại học, cao đẳng đến thực tập.

 CDECC đã tiếp nhận sinh viên của một số trường đại học, cao đẳng đến thực tập:

- Trường Đại học KHXHNV - Đại học quốc gia Hà Nội

- Trường Đại học Công Đoàn

- Trường Đại học Y tế công cộng

 


MC - CDECC Tư Vấn PC.HIV

Họ tên:

Email:

Tiêu đề :

THỜI TIẾT


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu