Tư cách pháp nhân

Trung tâm Phát triển cộng đồng và môi trường (CDECE) là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, có tiền thân là Trung tâm phát triển cộng đồng và trẻ em.

CDECE được thành lập theo Quyết định số 1030/QĐ-LHHVN, ngày 06/12/2017  của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Ngày 27/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-449 cho CDECE.

CDECE có con dấu, mã số thuế, và tài khoản độc lập.

 

 

 

MC - CDECC Tư Vấn PC.HIV

Họ tên:

Email:

Tiêu đề :

THỜI TIẾT


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu