Tư cách pháp nhân

Trung tâm phát triển cộng đồng và trẻ em (CDECC) tiền thân là Trung tâm nghiên cứu tư vấn trẻ em và vị thành niên (RECCA) được thành lập theo Quyết định số 1153/QĐ-LHH, ngày 17/10/2005 của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Ngày 9/10/2006 Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm phát triển cộng đồng và trẻ em (CDECC) theo Quyết định số 1350/QĐ-LHH, ngày 9/10/2006 của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam.

 

CDECC được Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số: A-449 ngày 20/10/2006


CDECC được Bộ công an Việt Nam cấp giấy phép sử dụng con dấu (Giấy phép số 1760/ĐKMD, Bộ công an cấp ngày 2/11/2006).

 

 

MC - CDECC Tư Vấn PC.HIV

Họ tên:

Email:

Tiêu đề :

THỜI TIẾT


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu