ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC

 

Cán bộ của CDECE đều có trình độ đại học trở lên, trong đó có 01 Giáo sư, 03 tiến sỹ, 05 thạc sỹ. Đội ngũ cán bộ thuộc các lĩnh vực xã hội học, tâm lý, luật học, y học,… Cán bộ của CDECE có trình độ, năng lực, kinh nghiệm, nhiệt huyết với hoạt động y tế công cộng; giới, gia đình và trẻ em; môi trường và phát triển với mục tiêu: Phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp của cộng đồng!

 

MC - CDECC Tư Vấn PC.HIV

Họ tên:

Email:

Tiêu đề :

THỜI TIẾT


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu