BÌNH ĐẲNG GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 

Để có cơ sở khoa học cho Plan Việt Nam (vùng dự án Hà Nội) xác định chương trình hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới (BĐG) trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010, được sự hỗ trợ của Plan tại Việt Nam, Trung tâm phát triển cộng đồng và trẻ em (CDECC) tiến hành khảo sát: “Bình đẳng giới trên địa bàn Hà Nội: thực trạng và giải pháp” tại huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Từ Liêm, Gia Lâm và quận Thanh Xuân, từ 5/2007 đến 8/2007.

chi tiết...
 


MC - CDECC Tư Vấn PC.HIV

Họ tên:

Email:

Tiêu đề :

THỜI TIẾT


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu