Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong quá trình phát triển

Từ năm 2007 đến nay, Trung tâm phát triển cộng đồng và môi trường (CDECE) đã phối hợp với một số bộ/ngành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), Bộ Lao động, Thương Binh & Xã hội, Ủy ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ, Thanh tra Chính phủ, Ban kinh tế Trung ương; một số tỉnh/thành: Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng,  Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, …; một số tổ chức quốc tế: UNICEF, Plan International, Tổ chức phát triển quốc tế (CIDA), một số cơ quan, trường học, doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình/dự án nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

 

  

Ông Nguyễn Văn Đoàn (Phó Giám đốc CDECE)

tập huấn cho cán bộ Kế hoạch & Đầu tư khu vực miền Trung tại TP. Đà Nẵng (ngày13 và 14/9/2007)

 

CDECE đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai một số hoạt động như:

(1) Khảo sát thực trạng bình đẳng giới, lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, phòng chống bạo lực lực giới.

(2) Biên soạn tài liệu tham khảo, biên soạn tài liệu tập huấn, tờ gấp.

(3) Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, thái độ, kỹ năng về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình (một số khái niệm cơ bản; thực trạng bình đẳng giới; giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực đời sống xã hội và gia đình; lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Luật bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình; tăng cường phòng chống bạo lực giới;…)

(4) Tổ chức hội thảo về bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ, phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình.

(5) Tham vấn cho các đối tượng có nhu cầu.

Đối tượng tham gia chương trình: cán bộ lãnh đạo, quản lý các bộ/ngành, địa phương; cán bộ làm công tác bình đẳng giới, Hội Phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ; Đoàn thanh niên; cán bộ quản lý doanh nghiệp; cộng đồng, sinh viên và người lao động trong các doanh nghiệp.

Thông qua chương trình bình đẳng giới, mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thức rõ hơn những mặt được, những hạn chế về bình đẳng giới và trách nhiệm đối với việc thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, CDECE rất mong nhận được  sự quan tâm phối hợp của các bộ/ngành, địa phương, các tổ chức trong nước và nước ngoài, cộng đồng và doanh nghiệp để  tổ chức có hiệu quả hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và tăng cường phòng chống bạo lực giới.

Một số hình ảnh và hoạt động triển khai chương trình bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và phòng chống bạo lực giới. 

Từ 2012 đến 2019, CDECE phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang, một số ban, ngành, Trường Đại học học tổ chức tập huấn, giao lưu về  tăng cường bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ, phòng chống bạo lực giới, lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành của tỉnh, cấp huyện, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ giảng dạy và sinh viên đại học, cao đẳng.

 

CDECE tập huấn về bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ

cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang (17/10/2019)

 

CDECE phối hợp với Phòng Lao động, thương binh & xã hội, Trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính trị Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội tập huấn về Quản lý nhà nước về bình đẳng giới và lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho một số cán bộ phòng/ban của quận, cán bộ chủ chốt và lãnh đạo Hội phụ nữ cấp cơ sở.

 

CDECE tổ chức tập huấn cho cán bộ phòng/ban quận; cán bộ chủ chốt cấp cơ sở

tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội (ngày 7/11/2013)

 

Từ năm 2012 đến 2015, CDECE phối hợp với Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Thái Bình, Ủy ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thái Bình; Sở Tư pháp, Ban Thanh tra, Ban Doanh nghiệp, Đoàn thanh niên, Công đoàn tỉnh Thái Bình tổ chức nhiều khóa tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, nâng cao vị thể của phụ nữ, phòng chống bạo lực giới, lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, các quy định hành chính về xử phạt vi phạm về bình đẳng giới, bạo lực giới, bạo lực gia đình và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ cho đội ngũ cán bộ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ chủ chốt cấp xã/phường và một số doanh nghiệp lớn của tỉnh.

 

 

Ông Nguyễn Mạnh Lực - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình

khai mạc khóa tập huấn cho cán bộ ngành LĐTBXH, Tư pháp, Thanh tra tỉnh (ngày 26 và 27/9/2013)

 

CDECE phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ , Sở Lao động, Thương Binh & Xã hội tỉnh Lạng Sơn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn "Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế với quản trị doanh nghiệp". Hơn 100 nữ đoàn viên thanh niên có nhu cầu thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP. Lạng Sơn đến tham dự.

 

Tập huấn về bình đẳng giới và quản trị doanh nghiệp cho thanh niên

có nhu cầu mở doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Lạng Sơn (ngày 20/12/2013)

 

CDECE phối hợp với Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa  tổ chức tập huấn “Tăng cường công tác truyền thông về bình đẳng giới” cho cán bộ làm công tác tuyên giáo các huyện/thị, phóng viên báo đài tỉnh và các huyện của tỉnh Thanh Hóa.


Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa

khai mạc lớp tập huấn tăng cường công tác truyền thông bình đẳng giới (9/9/2013)

 

Từ năm 2007 đến 2009, CDECE phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đăk Lăk, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình tập huấn về bình đẳng giới, lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cho cán bộ kế hoạch và đầu tư, Hội phụ nữ, lao động, thương binh & xã hội, giáo dục & đào tạo, tư pháp, công an của tỉnh và các huyện/thị xã.

 

CDECE phối hợp với Sở Kế hoach và Đầu tư tỉnh Đăk Lăk

tổ chức tập huấn lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển cho cán bộ huyện (18/7/2008)

 

CDECE phối hợp với MPI, CIDA triển khai chương trình “Lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội” cho đội ngũ cán bộ của MPI, Sở Kế hoạch & Đầu tư các tỉnh/thành, những cán bộ chủ chốt làm công tác bình đẳng giới. Các khóa tập huấn được tổ chức tại 3 khu vực (phía Bắc tại Hà Nội; miền Trung tại Đà Nẵng, phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh), sau đó triển khai xuống các quận/huyện của 3 khu vực. Chương trình gồm tổ chức các khóa tập huấn và biên soạn tài liệu lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thực hiện.

 

CDECE phối hợp với Bộ KHĐT, CIDA tập huấn cho cán bộ ngành KHĐT

khu vực miền Trung tại Thành phố Đà Nẵng (ngày 13 và 14/9/2007) 

 

Từ năm 2007 đến 2008, CDECE phối hợp với UNICEF, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức chương trình tập huấn cho cán bộ quản lý, cán bộ các công ty, doanh nghiệp, Ban Vì sự tiến bộ ngành nước về bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và lồng ghép vấn đề giới vào kế hoạch phát triển của ngành nước.


 

Ông Nguyễn Văn Đoàn (Phó Giám đốc CDECE) phối hợp với UNIEF, Sở Tài nguyên & Môi trường TP. Hà Nội

tổ chức tập huấn bình đẳng giới cho cán bộ các đơn vị, công ty, doanh nghiệp ngành nước (5/6/2007)

 

 

CDECE phối hợp với UNIEF, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội

 tổ chức tập huấn bình đẳng giới cho cán bộ các đơn vị, công ty, doanh nghiệp ngành nước (5/6/2007)

 

CDECE đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai một số hoạt động như:

(1)   Khảo sát thực trạng bình đẳng giới, lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, phòng chống bạo lực lực giới.

(2)   Biên soạn tài liệu tham khảo, biên soạn tài liệu tập huấn, tờ gấp.

(3)   Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, thái độ, kỹ năng về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình (một số khái niệm cơ bản; thực trạng bình đẳng giới; giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực đời sống xã hội và gia đình; lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Luật bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình; tăng cường phòng chống bạo lực giới;…)

(4)   Tổ chức hội thảo về bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ, phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình.

(5)   Tham vấn cho các đối tượng có nhu cầu.

Đối tượng tham gia chương trình: cán bộ lãnh đạo, quản lý các bộ/ngành, địa phương; cán bộ làm công tác bình đẳng giới, Hội Phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ; Đoàn thanh niên; cán bộ quản lý doanh nghiệp; cộng đồng, sinh viên và người lao động trong các doanh nghiệp.

            Thông qua chương trình bình đẳng giới, mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thức rõ hơn những mặt được, những hạn chế về bình đẳng giới và trách nhiệm đối với việc thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

            Trong thời gian tới, CDECE rất mong nhận được  sự quan tâm phối hợp của các bộ/ngành, địa phương, các tổ chức trong nước và nước ngoài, cộng đồng và doanh nghiệp để  tổ chức có hiệu quả hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và tăng cường phòng chống bạo lực giới.

            Một số hình ảnh và hoạt động triển khai chương trình bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và phòng chống bạo lực giới.

Từ 2012 đến 2019, CDECE phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang, một số ban, ngành, Trường Đại học học tổ chức tập huấn, giao lưu về  tăng cường bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ, phòng chống bạo lực giới, lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành của tỉnh, cấp huyện, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ giảng dạy và sinh viên đại học, cao đẳng.
 

MC - CDECC Tư Vấn PC.HIV

Họ tên:

Email:

Tiêu đề :

THỜI TIẾT


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu