Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Từ Liêm tổ chức tập huấn về bình đẳng giới

CDECC (Trung tâm phát triển cộng đồng và trẻ em) đã tham gia giảng dạy lớp tập huấn quản lý nhà nước về bình đẳng giới và lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển do Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Từ Liêm phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Từ Liêm tổ chức.New Microsoft Office PowerPoint Presentation

Ngày 7/11/2013 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Từ Liêm, khoảng 100 cán bộ của một số phòng ban của huyện, cán bộ chủ chốt, cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ các xã của huyện Từ Liêm đã tham dự tập huấn. Lớp tập huấn được giảng viên của CDECC giới thiệu về quản lý nhà nước về bình đẳng giới và lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

 

Các học viên tham dự lớp tập huấn đã tích cực tham gia thảo luận, chia sẻ một số kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới và lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển.

 

 

Phát biểu kết thúc lớp tập huấn ông Hoàng Mạnh An, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Từ Liêm và Bà Chu Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Từ Liêm kỳ vọng các học viên sẽ vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm được trang bị qua lớp tập huấn vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển trên địa bàn huyện Tư Liêm.

 

 

 

 

MC - CDECC Tư Vấn PC.HIV

Họ tên:

Email:

Tiêu đề :

THỜI TIẾT


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu