Chương trình tập huấn lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển

Từ năm 2006 đến nay, với đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết về lĩnh vực bình đẳng giới, Trung tâm phát triển cộng đồng & trẻ em (CDECC) đã có nhiều thành công trong nghiên cứu khoa học, bên cạnh đó CDECC đã tham gia giảng dạy có chất lượng cho nhiều khóa tập huấn về bình đẳng giới.

 

Doan 3

 Ông Nguyễn Văn Đoàn (Phó Giám đốc CDECC)

 giảng bài tại lớp tập huấn kỹ năng lồng ghép giới vào KH phát triển KTXH - Bộ KH & ĐT

 

CDECC đã phối hợp với nhiều cơ quan, tổ chức của Trung ương và địa phương tham gia giảng dạy các khóa tập huấn về bình đẳng giới:         

           Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN), Bộ Kế hoạch & Đầu tư,

        Bộ Tài nguyên & môi trường, Ủy ban dân tộc miền núi, Thanh tra chính phủ

           Sở Lao động - thương binh - xã hội và Ban VSTB phụ nữ tỉnh: Tuyên Quang, Thái Bình, Lạng Sơn, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Giang, Quảng Nam, Quảng Trị, 

       Cục Thuế Thái Bình, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện sức khỏe tâm thần ban ngày Mai Hương, Sở Giáo dục & đào tạo Đăk Lăk, Sở Y tế Đăk Lăk, … 

 

IMG 1773

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐTBXH phát biểu khai mạc lớp tập huấn 

 

Tùy từng loại hình tập huấn, đối tượng tham gia có thể là: 

            Nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp 

        Cán bộ trong Ban VSTBPN tỉnh/thành phố, các sở,/ngành, các quận/huyện;

        Cán bộ Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, quận/huyện 

        Cán bộ lãnh đạo các sở/ngành; cán bộ chủ chốt cấp quận/huyện 

            Cán bộ chủ chốt cấp xã/phường 

            Cán bộ thanh tra, tư pháp tỉnh/thành phố, quận/huyện 

            Toàn thể cán bộ của cơ quan/tổ chức

 •  
 • IMG 1801
    Ông Nguyễn Mạnh Lực - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình khai mạc lớp tập huấn
 •        
 •  

Trên cơ sở từng loại hình và đối tượng tham dự tập huấn, CDECC chuẩn bị nội dung bài giảng phù hợp. Những chuyên đề giảng dạy cho các khóa tập huấn gồm:

 • -                                 Luật Bình đẳng giới
 • -                                 Một số Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bình đẳng giới
 • -                                 Luật Phòng chống Bạo lực gia đình & một số văn bản hướng dẫn thi hành luật
 • -                                 Chiến lược Bình đẳng giới của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020
 • -                                 Thực trạng bình đẳng giới trên thế giới và ở Việt Nam
 • -                                  Kỹ năng lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển
 • -                                  Một số kỹ năng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ nữ
 • -                                  Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới
 • -                                  Phòng chống bạo lực gia đình
 • -                                  Một số nội dung khác (theo yêu cầu)

 

IMG 1821

Ông Đàm Văn Chính - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Lạng Sơn khai mạc lớp tập huấn

 

Để đảm bảo các khóa tập huấn đạt hiệu quả cao, bên cạnh việc chuẩn bị nội dung bài giảng phù hợp, thiết thực với đối tượng, đội ngũ cán bộ của CDECC đặc biệt chú trọng đến phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của các đối tượng tham dự khóa học.

 

Với sự quan tâm phối hợp chặt chẽ giữa CDECC với các cơ quan, tổ chức, sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, các khóa tập huấn đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. Nội dung các chuyên đề và phương pháp giảng dạy cho các khóa tập huấn được học viên đánh giá cao.

 

Từ những thành công trong việc tham gia giảng dạy các khóa tập huấn về bình đẳng giới, CDECC hy vọng tiếp tục nhận được sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức của Trung ương và địa phương trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy nhằm góp phần thúc đẩy việc thực hiện Luật Bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.                                                                                                                                   

Nguyễn Văn Đoàn

        Phó Giám đốc CDECC


Newer news items:
Older news items:

 

MC - CDECC Tư Vấn PC.HIV

Họ tên:

Email:

Tiêu đề :

THỜI TIẾT


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu