Dự án Tăng cường bảo vệ trẻ em dân tộc thiểu số huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Được sự hỗ trợ của Dự án DAP, Sứ quán Úc tại Việt Nam, CDECC (Trung tâm phát triển cộng đồng và trẻ em) đã triển khai Dự án Tăng cường bảo vệ trẻ em dân tộc thiểu số tại xã Vũ Lăng, xã Vũ Lễ, huyện Bắc, Tỉnh Lạng Sơn (từ 4/2010 – 4/2011). Với sự phối hợp chặt chẽ của Sở Tư pháp Lạng Sơn, Phòng Tư pháp huyện Bắc Sơn và hai xã, Dự án đã tổ chức 12 khóa tập huấn cho đội ngũ cán bộ xã, cộng đồng dân cư, tuyên truyền viên bảo vệ trẻ em, học sinh trung học cơ sở; tổ chức mạng lưới tuyên truyền viên bảo vệ trẻ em; rà soát và giải quyết các vụ việc xâm hại trẻ em. Dự án đóng góp có hiệu quả vào việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em dân tộc thiểu số huyện Bắc Sơn.

 

duanptte

Học sinh THCS xã Vũ Lăng tham gia phát biểu trong buổi tập huấn về quyền trẻ em

 

 

vulang

 

Một số hình ảnh về Dự án DAP tại xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn

 

 

 

vule

 

Một số hình ảnh về Dự án DAP tại xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn

 

 

 

 

MC - CDECC Tư Vấn PC.HIV

Họ tên:

Email:

Tiêu đề :

THỜI TIẾT


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu