Lịch thi tốt nghiệp THPT chính thức năm 2013 từ 2/6 - 4/6

Theo Công văn số 337/KTKĐCLGD-KT của  Cục kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục – Đào tạo ngày 10/4/2013 về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2013, kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 2/6/2013 - 4/6/2013

 

Năm nay, học sinh thuộc hệ giáo dục THPT thi 6 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Hoá học, Địa lý và Sinh học. Trong đó, các môn: Ngoại ngữ, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

Đối với hệ giáo dục thường xuyên, các môn: Hóa học, Sinh học, Vật lý sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm, còn lại sẽ thi theo tự luận.

 

Ngoài ra, các Sở GD – ĐT sẽ không tổ chức hội đồng coi thi riêng cho giáo dục thường xuyên, mà thi ghép giáo dục thường xuyên với các trường THPT trong cùng 1 hội đồng thi (nhưng có phòng thi riêng cho giáo dục thường xuyên).

 

 Lịch thi và thời gian làm bài thi như sau:

 

Đối với giáo dục trung học phổ thông

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

02/6/2013

SÁNG

Ngữ văn

150 phút

  7 giờ 25

  7 giờ 30

 

CHIỀU

Hóa học

  60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

03/6/2013

SÁNG

Địa lí

  90 phút

  7 giờ 25

  7 giờ 30

 

CHIỀU

Sinh học

  60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

04/6/2013

SÁNG

Toán

150 phút

  7 giờ 25

  7 giờ 30

CHIỀU

Ngoại ngữ

  60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

Vật lí

  60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

 

Đối với giáo dục thường xuyên

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

02/6/2013

SÁNG

Ngữ văn

150 phút

  7 giờ 25

  7 giờ 30

 

CHIỀU

Hóa học

  60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

03/6/2013

SÁNG

Địa lí

  90 phút

  7 giờ 25

  7 giờ 30

 

CHIỀU

Sinh học

  60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

04/6/2013

SÁNG

Toán

150 phút

  7 giờ 25

  7 giờ 30

 

CHIỀU

Vật lí

  60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

 


Newer news items:
Older news items:

 

MC - CDECC Tư Vấn PC.HIV

Họ tên:

Email:

Tiêu đề :

THỜI TIẾT


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu