Kết thúc kỳ thi đại học năm 2013

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai đợt thi đại học năm 2013 đã diễn ra suôn sẻ, đảm bảo trật tự, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, được xã hội đánh giá tốt.

Thi đại học đợt I (khối A, A1, V) có 133 trường tổ chức; đợt II (khối B, C, D và các khối năng khiểu) có 125 trường tổ chức thi. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi cả 2 đợt là 1.673.628; số thí sinh đến dự thi là 1.298.522, đạt 77,6%, giảm 0,7% so với năm 2012.

2.jpg

Thí sinh dự thi Trường Đại học Hà Nội

Trong 2 đợt thi, cả nước có 333 thi sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó 62 trường hợp bị khiển trách, 17 trường hợp bị cảnh cáo, 254 trường hợp bị đình chỉ thi, 6 trường hợp đến muộn không được dự thi (năm 2012 có 310 thí sinh bị kỷ luật, trong đó khiển trách: 44, cảnh cáo: 13, đình chỉ thi: 253). Tổng số cán bộ tham gia công tác tuyển sinh bị xử lý kỷ luật là 10 người, trong đó khiển trách 7 trường hợp và đình chỉ 3 trường hợp (năm 2012 có 9 cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật, trong đó khiển trách: 5, cảnh cáo: 1 và đình chỉ: 3)

Kết thúc kỳ thi đợt I, có 134 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 19, cảnh cáo: 4, đình chỉ: 111); có 7 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 5, đình chỉ: 2).

Kết thúc kỳ thi đợt II, có 199 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 43, cảnh cáo: 13, đình chỉ: 143); có 3 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 2, đình chỉ: 1).

Trong 2 đợt thi đã phát hiện 2 trường hợp thi hộ: một tại Học viện An ninh nhân dân, một tại Trường đại học Phòng cháy chữa cháy. Theo quy định, người thi hộ và được thi hộ đều bị xử lý trước pháp luật và bị cấm thi 2 năm.

Đề thi cho cả 2 đợt được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu; không có sai sót.

Về công tác coi thi, các Hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc quy định của Quy chế thi tuyển sinh; không khí trường thi trật tự, an toàn. Các vi phạm Quy chế tuyển sinh được phát hiện, xử lý nghiêm túc, kịp thời.

                                                                                             CDECC tổng hợp 


Newer news items:
Older news items:

 

MC - CDECC Tư Vấn PC.HIV

Họ tên:

Email:

Tiêu đề :

THỜI TIẾT


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu